USZ 2006/173, CRvB 30-03-2006, AW1829, 04/5629 WAO

Inhoudsindicatie

Eerste arbeidsongeschiktheidsdag bij toekenning en bij toerekening van een uitkering

Samenvatting

Essentie: Wie de eerste dag van de ongeschiktheid tot het verrichten van de arbeid in de zin van art. 19 ZW ter discussie stelt, stelt daarmede tevens ter discussie de doorgemaakte wachttijd en aldus de rechtmatigheid van de uitkering, in het bijzonder met betrekking tot de ingangsdatum.

Samenvatting: Appellante heeft betoogd dat in een procedure omtrent een premiebesluit als de onderwerpelijke de vraag of een werknemer op de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid in…

Verder lezen
Terug naar overzicht