USZ 2006/176, CRvB 15-03-2006, AV8803, 04/7410 WW (met annotatie van G.C. Boot)

Inhoudsindicatie

Onderzoeksplicht, Bewaartermijn gegevens, Duurzaam opslaan gegevens

Samenvatting

Essentie: In geval van een zogenoemd ‘slapend’ recht op WW-uitkering is de bewaartermijn van vijf jaar van gegevens in de verzekeringsadministratie zo kort dat, zo dit al niet behoorde te leiden tot het bewaren van het dossier, toch in ieder geval de daarin vermelde gegevens duurzaam behoren te worden opgeslagen.

Samenvatting: Indien sprake is van een zogenoemd ‘slapend’ recht op WW-uitkering is de bewaartermijn zo kort dat, …

Verder lezen
Terug naar overzicht