USZ 2006/178, CRvB 07-03-2006, AV6349, 05/5270 WAO

Inhoudsindicatie

Anticumulatie, Inkomsten uit arbeid, Toerekening inkomsten, Bewijs

Samenvatting

Essentie: Bij de toepassing van art. 44 WAO gaat het niet alleen om hetgeen betrokkene rechtens toekomt, maar evenzeer om hetgeen betrokkene, bij gebreke van verifieerbare gegevens kan worden toegerekend. Bewijs in bestuursrecht.

Samenvatting: Aan de juistheid van de schatting van het inkomen van appellant doet niet af de voor de onderhavige coffeeshop getroffen eigendomsverhoudingen en de omstandigheid dat appellant en zijn echtgenote, als zijnde gehuwd naar Turks recht, volgens Turks…

Verder lezen
Terug naar overzicht