USZ 2006/181, CRvB 17-05-2006, AX4595, 04/3642 WAO

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschiktheid binnen half jaar na aanvang verzekering, Kennelijke verwachting, Duurzaam benutbare arbeidsmogelijkheden

Samenvatting

Essentie: De kennelijke verwachting ziet op de gezondheidstoestand van de betrokkene voor aanvang van de verzekering; beoordeeld dient te worden of de gezondheidssituatie de kennelijke verwachting rechtvaardigt dat betrokkene binnen een half jaar als gevolg van de feitelijk ingetreden arbeidsongeschiktheid uitvalt.

Samenvatting: Voor de toepassing van art. 30 lid 1 onder b WAO moet sprake zijn van een feitelijk ingetreden arbeidsongeschiktheid, terwijl de gezondheidstoestand van de betrokkene ten tijde van…

Verder lezen
Terug naar overzicht