USZ 2006/188, CRvB 26-04-2006, AX1314, 03/5547 ZFW

Inhoudsindicatie

Farmaceutische hulp, Eigen bijdrage, Geneesmiddelenvergoedingensysteem

Samenvatting

Essentie: Weigering vergoeding eigen bijdrage voor het geneesmiddel Diazemuls terecht gelet op exclusief en limitatief systeem van verstrekkingen. Geen bijzondere omstandigheden.

Samenvatting: Volgens vast jurisprudentie (LJN AR8901) betreft het stelsel van geneesmiddelverstrekking ingevolge de ZFW een exclusief en limitatief systeem waarvan het dwingendrechtelijke karakter uitgangspunt is. Dit lijdt alleen uitzondering indien sprake is van bijzondere omstandigheden dat onverkorte toepassing in die mate in strijd komt met regels van het ongeschreven recht, dat die onverkorte toepassing…

Verder lezen
Terug naar overzicht