USZ 2006/191, CRvB 30-03-2006, AW2540, 05/1595 Algem

Inhoudsindicatie

Dienstbetrekking, Overeenkomst van opdracht, Ontbreken gezagsverhouding

Samenvatting

Essentie: Wil er sprake zijn van een overeenkomst tot opdracht, moet eerst worden vastgesteld dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit laatste dient te worden beoordeeld los van de kwalificatie die betrokkenen zelf aan een overeenkomst hebben gegeven. Voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst is onder meer vereist dat er een gezagsverhouding bestaat. Hiervan is in casu geen sprake.

Samenvatting: De Raad overweegt allereerst dat, wil er sprake zijn van een overeenkomst…

Verder lezen
Terug naar overzicht