USZ 2006/193, CRvB 20-04-2006, AW7775, 05/4807 Algem (met annotatie van Mr. A. Moesker)

Inhoudsindicatie

Familieverhouding, Ongehuwd samenwonen

Samenvatting

Essentie: De uitleg van de term ‘familieverhouding’ is thans niet meer beperkt tot gehuwden of hun bloedverwanten in de tweede graad.

Samenvatting: De rechtbank overwoog dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat de maatschappelijke omstandigheden en de rechtsopvattingen op het gebied van huwelijk en samenwonen thans in zodanige mate verandering hebben ondergaan dat de uitleg die de CRvB in het verleden aan het begrip ‘familieverhouding’ heeft gegeven, thans niet meer houdbaar is. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht