USZ 2006/195, CRvB 13-04-2006, , 05/706 CSV, 05/707 CSV, lJN AW7903

Inhoudsindicatie

Omvang geding, Incidenteel appel, Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur, Onvolkomenheden administratie, Gedraging geldschieter

Samenvatting

Essentie: Betrokkene had geen belang bij hoger beroep, de in verweer aangevoerde grieven worden door de Raad behandeld. Nadat betrokkene bekend werd met de financiële problemen heeft hij getracht het tij te keren. Het faillissement is in belangrijke mate veroorzaakt door gedragingen van een geldschieter. In de omstandigheden dat de administratie onvolkomenheden bevatte en de jaarrekeningen te laat of in het geheel niet zijn gedeponeerd, ziet de Raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht