USZ 2006/198, CRvB 28-04-2006, AX1265, 04/3756, 05/6083 AOW

Inhoudsindicatie

Herziening ouderdomspensioen, Beleid Svb naar aanleiding van arrest Wessels-Bergervoet

Samenvatting

Essentie: Naar aanleiding van het arrest Wessels-Bergervoet («USZ» 2002/215), waarin is bepaald dat de korting op het ouderdomspensioen van gehuwde vrouwen, voor tijdvakken waarin hun echtgenoot buiten Nederland werkte, in strijd is met art. 14 EVRM, heeft de Svb met ingang van 1 augustus 1999 alsnog een volledig ouderdomspensioen voor een gehuwde aan appellante toegekend. De Svb heeft terecht besloten niet met een verdergaande…

Verder lezen
Terug naar overzicht