USZ 2006/201, CRvB 17-05-2006, AX3749, 04/3939 WAO

Inhoudsindicatie

Systematiek WAO, Eenmalige herbeoordeling, Verzekeringsgeneeskundig onderzoek, Omvang geding, Buiten beschouwing laten stukken, Geheimhoudingsplicht, Schadevergoeding

Samenvatting

Essentie: Systematiek van eerste- en vijfdejaarsherbeoordeling vervangen door een eenmalige herbeoordeling; invoering nieuw art. 98c WAO. Verzekeringsgeneeskundig onderzoek ook mogelijk door verzekeringsartsen die niet in dienst zijn van het UWV. Omvang geding. Geen schending geheimhoudingsplicht. Geen immateriële schadevergoeding.

Samenvatting: 1. In de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten is het bestaande stelsel van eerste- en vijfdejaarsherbeoordelingen vervangen door een…

Verder lezen
Terug naar overzicht