USZ 2006/207, CRvB 23-05-2006, AX6765, 05/2624 WWB (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Overgangsrecht, Aanvraag, Melding CWI

Samenvatting

Essentie: In beginsel gaat het recht op bijstand na aanvraag in per datum eerste melding, tenzij de aanvrager verwijtbaar veel tijd heeft laten verstrijken tussen melding en aanvraag. Ingevolge art. 5 onder a IWWB is de Abw van toepassing.

Samenvatting: Betrokkene meldt zich op 16 december 2003 bij het CWI met verzoek om periodieke bijstand en dient op 29 januari 2004 een aanvraag in. Bij besluit van 1 april 2004 wordt de aanvraag afgewezen omdat betrokkene…

Verder lezen
Terug naar overzicht