USZ 2006/214, CRvB 11-05-2006, AX1592, 05/741 Algem

Inhoudsindicatie

Betalingen opgenomen in de administratie, Anonieme werknemers

Samenvatting

Essentie: Onder de gegeven omstandigheden is de Raad van oordeel dat niet gezegd kan worden dat het UWV zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat er sprake was van door appellante betaalde premielonen.

Samenvatting: Ten tijde hier van belang was K. een in het handelsregister ingeschreven onderneming, die werd gedreven voor rekening van L. De betalingen van appellante aan K. zijn opgenomen in de administratie van appellante. Namens appellante is aangevoerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht