USZ 2006/222, CRvB 19-07-2006, AY4795, 05/4266 WAO

Inhoudsindicatie

Afwijzing aanvraag bij verlenging loondoorbetalingsperiode, Faillissement werkgever

Samenvatting

Essentie: Reikwijdte art. 34a lid 2 WAO.

Samenvatting: De imperatieve formulering van art. 34a lid 2 WAO strekt er onmiskenbaar toe dat de WAO aanvraag wordt afgewezen als aan de werkgever met toepassing van art. 71a lid 9 WAO een loondoorbetalingsverplichting is opgelegd. De wet voorziet niet in afwijking in bijzondere situaties. Dat de werkgever door faillissement niet in staat is gebleken aan zijn loondoorbetalingsverplichting te voldoen is een omstandigheid die geen rol kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht