USZ 2006/229, CRvB 07-06-2006, AY0151, 05/6878 WW, 05/6959 WW

Inhoudsindicatie

Verwijtbare werkloosheid, Voorzienbaar ontslag

Samenvatting

Essentie: Weliswaar heeft betrokkene verwijtbaar jegens zijn werkgever gehandeld, maar niet is voldaan aan het vereiste dat de betrokkene redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat zijn gedrag de beëindiging van zijn dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben, zodat geen sprake is van verwijtbare werkloosheid.

Samenvatting: Betrokkene, die werkzaam was als assistent supermarktmanager, is met name tekort geschoten in het informeren van zijn werkgever over het zonder betaling meenemen van 15 bierfusten, waardoor hij verwijtbaar jegens de werkgever heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht