USZ 2006/230, CRvB 14-06-2006, AY0163, 04/4370 WW, 04/4594 WW

Inhoudsindicatie

Overheidswerkgever als belanghebbende

Samenvatting

Essentie: Ook waar het betreft het bezwaar of beroep van een overheidswerkgever inzake een besluit tot weigering aan zijn voormalige werknemer WW-uitkering te verstrekken, dient de aanwezigheid van een voldoende actueel, concreet en rechtstreeks belang te worden verondersteld, zodat ook in dat geval die werkgever als belanghebbende in de zin van art. 1:2 Awb dient te worden aangemerkt.

Samenvatting: In de uitspraak van 3 maart 20041 heeft de Raad geconcludeerd dat de overheidswerkgever, op…

Verder lezen
Terug naar overzicht