USZ 2006/233, CRvB 04-07-2006, AY0266, 05/926 WWB (met annotatie van A.E.L.T. Balkema)

Inhoudsindicatie

Langdurigheidstoeslag, Beslag, Toetsing bestuursrechter

Samenvatting

Essentie: De brief waarin is meegedeeld dat in verband met beslag de toegekende langdurigheidstoeslag aan de gemeente wordt betaald, is een besluit. Toetsing door de bestuursrechter kan niet verder strekken dan beoordeling of het bestuursorgaan is gebleven binnen het kader van het beslag. De Raad beantwoordt die vraag ontkennend.

Samenvatting: De brief, waarin is meegedeeld dat de toegekende langdurigheidstoeslag aan de gemeente wordt betaald, is gericht op rechtsgevolg en derhalve een besluit in de zin…

Verder lezen
Terug naar overzicht