USZ 2006/234, CRvB 04-07-2006, AY0260, 05/2183 WWB (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Langdurigheidstoeslag, Beleidsregel, Maatregel, Verwijtbaar werkloos

Samenvatting

Essentie: Het gemeentelijk beleid houdt ten aanzien van voorwaarde c in dat wanneer sprake is van verwijtbare werkloosheid er geen recht bestaat op de langdurigheidstoeslag. Geen onredelijk beleid.

Samenvatting: Ingevolge art. 36 lid 1 WWB verleent het college een langdurigheidstoeslag aan personen die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in lid 1 onder a t/m d. Voorwaarde c houdt in dat de betrokkene gedurende de referteperiode naar het oordeel van het College voldoende…

Verder lezen
Terug naar overzicht