USZ 2006/235, CRvB 04-07-2006, AY0259, 05/2275 WWB (met annotatie van A.E.L.T. Balkema)

Inhoudsindicatie

Langdurigheidstoeslag, Beleidsregel, Maatregel, Inschrijving als werkzoekende

Samenvatting

Essentie: Het gemeentelijk beleid houdt ten aanzien van voorwaarde c in dat wanneer terzake een maatregel is opgelegd er geen recht op langdurigheidstoeslag bestaat. Geen onredelijk beleid. De afwijzing is daarmee in overeenstemming, doch bijzondere omstandigheden in de zin van art. 4:84 Awb aanwezig.

Samenvatting: Ingevolge art. 36 lid 1 WWB verleent het college een langdurigheidstoeslag aan personen die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in lid 1 onder a…

Verder lezen
Terug naar overzicht