USZ 2006/237, CRvB 04-07-2006, AY0161, 05/4005 WWB (met annotatie van A.E.L.T. Balkema)

Inhoudsindicatie

Langdurigheidstoeslag, Zeer geringe inkomsten uit arbeid van zeer geringe duur, Arbeidsmarktperspectief

Samenvatting

Essentie: Art. 36 lid 1 onder b WWB dient wegens strijd met art. 26 IVBPR buiten toepassing te worden gelaten. Indien er sprake is geweest van zeer geringe inkomsten uit arbeid en deze arbeid van zeer korte duur is geweest, kan uit het hebben ontvangen van inkomsten uit arbeid in redelijkheid niet worden afgeleid dat er sprake is van arbeidsmarktperspectief. Een wetsvoorstel tot aanpassing van genoemd artikelonderdeel is aanhangig.

Verder lezen
Terug naar overzicht