USZ 2006/240, CRvB 04-07-2006, AY0263, 05/6648 WWB (met annotatie van A.E.L.T. Balkema)

Inhoudsindicatie

Langdurigheidstoeslag, Ingangsdatum, Aanvraagdatum, Peildatum

Samenvatting

Essentie: Niet de aanvraagdatum is de peildatum, maar de datum waarop de periode van 60 maanden is bereikt. Bepalend voor een in 2004 aangevraagde langdurigheidstoeslag is of gezegd kan worden dat betrokkene op 1 januari 2004 dan wel (uiterlijk) ten tijde van het nemen van het besluit op bezwaar voldaan heeft aan de gestelde voorwaarden.

Samenvatting: Ingevolge art. 36 lid 1 WWB verleent het college een langdurigheidstoeslag aan personen die voldoen aan de voorwaarden…

Verder lezen
Terug naar overzicht