USZ 2006/241, CRvB 04-07-2006, AY0173, 05/6738 WWB (met annotatie van A.E.L.T. Balkema)

Inhoudsindicatie

Langdurigheidstoeslag, Inkomsten in verband met arbeid, Arbeidsmarktperspectief, Verboden onderscheid tussen vergelijkbare gevallen

Samenvatting

Essentie: Art. 36 lid 1 onder b WWB dient wegens strijd met art. 26 IVBPR buiten toepassing te worden gelaten, omdat het gemaakte onderscheid tussen personen die tijdens de referteperiode enkel algemene bijstand hebben ontvangen en personen die tevens een gedeeltelijke WAO hebben ontvangen, geen geschikt en evenredig middel kan worden geacht om de doelstelling van de regeling inzake de langdurigheidstoeslag te bereiken.

Samenvatting: Ingevolge art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht