USZ 2006/242, CRvB 07-07-2006, AY4086, 03/1299 AOW, 04/1342 ANW

Inhoudsindicatie

Vrijwillige verzekering AOW/ANW

Samenvatting

Essentie: Voorwaarden voor het vervallen van de bevoegdheid van de echtgenoot van appellante tot deelname aan de vrijwillige verzekering AOW en ANW; reikwijdte art. 3 lid 2 onder c Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW.

Samenvatting: Bevoegdheid deelname vrijwillige verzekering AOW en ANW niet vervallen. Art. 3 lid 2 onder c Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW (KB) heeft uitsluitend betrekking op gevraagde inlichtingen die noodzakelijk zijn om dit KB uit te kunnen voeren. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht