USZ 2006/244, CRvB 06-06-2006, AX9256, 04/4388 AWBZ

Inhoudsindicatie

Eigen bijdrage, Duurzaam gescheiden leven, Vertrouwensbeginsel

Samenvatting

Essentie: Na uitdrukkelijk verzoek is AOW-pensioen voor ongehuwde toegekend in verband met verblijf van echtgenoot in AWBZ-instelling, zodat betrokkene gehouden is om, in verband met dat verblijf, de zogeheten hoge eigen bijdrage te betalen. Beroep op het vertrouwensbeginsel kan niet slagen.

Samenvatting: In zijn uitspraak van 7 juli 2004, LJN AP96611 heeft de Raad overwogen dat het uitgangspunt zal moeten zijn dat, indien in een aantal wetten welbewust…

Verder lezen
Terug naar overzicht