USZ 2006/247, CRvB 01-06-2006, AX8682, 05/1296 OSV

Inhoudsindicatie

Indeling, Terugwerkende kracht, Beleid niet onredelijk

Samenvatting

Essentie: De Raad acht het beleid van het UWV met betrekking tot de terugwerkende kracht van indelingswijzingen noch onjuist noch onzorgvuldig of onredelijk.

Samenvatting: Naar aanleiding van het verzoek van appellante van 16 november 2001 heeft het UWV haar met ingang van 1 januari 2001 ingedeeld bij de sector Uitzendbedrijven. Appellante handhaaft in beroep haar standpunt dat de desbetreffende indeling reeds per 16 februari 1999 had behoren plaats te vinden.

De Raad stelt vast dat verweerder overeenkomstig…

Verder lezen
Terug naar overzicht