USZ 2006/252, CRvB 12-07-2006, AY3879, 04/2309 WAZ

Inhoudsindicatie

Beslistermijn, Opschorting beslistermijn, Buiten behandeling laten aanvraag

Samenvatting

Samenvatting: Op de datum waarop het UWV appellant heeft verzocht zijn aanvraag aan te vullen was de beslistermijn van art. 95 lid 1 WAZ reeds verstreken, zodat van opschorting van die termijn als bedoeld in art. 4:15 Awb geen sprake meer kan zijn. Het UWV was dan ook niet (meer) bevoegd de aanvraag om een WAZ-uitkering met toepassing van art. 4:5 lid 1 (oud) Awb…

Verder lezen
Terug naar overzicht