USZ 2006/254, CRvB 21-07-2006, AY5328, 04/2826 WAO

Inhoudsindicatie

Deskundige, Voorwaarde volgen door rechter ingeschakelde deskundige

Samenvatting

Essentie: Voorwaarden voor het volgen van de door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige.

Samenvatting: De bestuursrechter kan het zorgvuldig tot stand gekomen, gemotiveerde en concludente oordeel van de door hem ingeschakelde deskundige in beginsel volgen, mits de deskundige zijn bevindingen en conclusies, ook na confrontatie met het andersluidend oordeel van de bezwaarverzekeringsarts, op inzichtelijke wijze en naar behoren heeft gemotiveerd. De rechtbank heeft nagelaten de door haar ingeschakelde deskundige te confronteren met het naar aanleiding…

Verder lezen
Terug naar overzicht