USZ 2006/260, CRvB 05-07-2006, AY4821, 05/2461 WW

Inhoudsindicatie

Overneming betalingsverplichtingen, Maximum opzegtermijn van zes weken, Art. 64 WW bepaalt omvang aanspraak

Samenvatting

Essentie: Uit zowel de systematiek als de bewoordingen van art. 64 onder b WW volgt dat de omvang van een Hoofdstuk IV-uitkering zowel in de situatie van art. 61 als die van art. 62 WW op identieke wijze moet worden vastgesteld.

Samenvatting: Ingevolge art. 64 onder b WW omvat het recht op uitkering op grond van Hoofdstuk IV het loon over ten hoogste de voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht