USZ 2006/262, CRvB 05-07-2006, AY4823, 05/4176 WW

Inhoudsindicatie

Overneming betalingsverplichtingen, Vakantieverlof, Verblijf op Kreta tijdens non-actiefstelling, Verplichte collectieve vakantie

Samenvatting

Essentie: Het UWV heeft bij de berekening van het over te nemen vakantietegoed het tijdens de non-actiefstelling genoten vakantieverlof op Kreta alsmede de door de werkgever vastgestelde verplichte collectieve vakantie terecht als opgenomen vakantie aangemerkt.

Samenvatting: Bij de berekening van de vergoeding voor niet-opgenomen vakantiedagen heeft het UWV de 11 dagen die appellante tijdens non-actiefstelling op Kreta heeft verbleven alsmede de door de werkgever vastgestelde…

Verder lezen
Terug naar overzicht