USZ 2006/263, CRvB 12-07-2006, AY4797, 05/5513 WW

Inhoudsindicatie

Verwijtbare werkloosheid, Ontslag na herhaalde werkweigering, Vrijheid om godsdienst te belijden

Samenvatting

Essentie: Appellant is verwijtbaar werkloos geworden na zijn ontslag ten gevolge van de herhaalde weigering nog langer op zaterdag te werken, waartoe hij volgens de arbeidsovereenkomst verplicht was. Voor de toepassing van de WW is niet van belang dat de weigering nog langer op zaterdag te werken voortvloeit uit de beslissing van belanghebbende om zijn geloofsovertuiging intensiever te gaan naleven.

Samenvatting: Appellant werkte in wisseldienst volgens een rooster waarin hij één keer…

Verder lezen
Terug naar overzicht