USZ 2006/267, CRvB 18-07-2006, AY5142, 05/5650 WWB

Inhoudsindicatie

Beëindiging, Intrekking, Bevoegdheidsgrondslag, Periode in geding

Samenvatting

Essentie: Herijking begrippen beëindiging en intrekking. Vaststelling beoordelingstijdvak.

Samenvatting: 1. Volgens vaste rechtspraak vormt het gegeven dat als gevolg van schending van de inlichtingenverplichting het recht niet kan worden vastgesteld, zowel onder de Abw als onder de WWB een zelfstandige materiële grond voor weigering, beëindiging dan wel intrekking van de bijstand. Van beëindiging is sprake wanneer aan een besluit tot toekenning van bijstand de juridische werking wordt ontnomen met ingang van een dag…

Verder lezen
Terug naar overzicht