USZ 2006/268, CRvB 20-07-2006, AY5145, 05/3331WWB, 05/3332 WWB

Inhoudsindicatie

Beëindiging, Intrekking, Bevoegdheidsgrondslag, Periode in geding

Samenvatting

Essentie: Herijking begrippen beëindiging en intrekking. Vaststelling beoordelingstijdvak.

Samenvatting: 1. Van beëindiging is sprake wanneer aan een besluit tot toekenning van bijstand de juridische werking wordt ontnomen met ingang van een dag gelegen op of na de datum van het primaire besluit. Daarvoor vormen de art. 43 en 44 WWB de – formele – bevoegdheidsgrondslag. Ter verduidelijking voegt de Raad hieraan nog toe dat de bevoegdheid tot toekenning tevens de bevoegdheid impliceert de…

Verder lezen
Terug naar overzicht