USZ 2006/272, CRvB 20-07-2006, AY5326, 05/3765 Algem, 05/3766 Algem, 05/3767 Algem

Inhoudsindicatie

Dienstbetrekking, Gezagsverhouding, Borgstelling, Verhuur bedrijfspand

Samenvatting

Essentie: Gelet op het feit dat appellante geen aandelen bezit in de onderneming, appellante op enig moment op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst haar werkzaamheden verricht, uit diverse verslagen en memo’s van de onderneming niet blijkt dat appellante een leidende rol binnen de onderneming vervulde, de loonstrookjes waaruit blijkt dat premies sociale verzekeringen alsmede pensioenpremie zijn ingehouden en de afgelegde verklaringen, waaruit duidelijk naar voren komt wie binnen de onderneming de eindverantwoording had, kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht