USZ 2006/278, CRvB 04-07-2006, AY1700, 05/2501 WIK, 05/2503 WIK

Inhoudsindicatie

Voornemen boeteoplegging, Bezwaar

Samenvatting

Essentie: De reactie van appellant op het voornemen van het College tot boeteoplegging is niet aan te merken als bezwaarschrift tegen het besluit tot boeteoplegging.

Samenvatting: Appellant heeft bij brief van 17 oktober 2002 gereageerd op het voornemen van het College tot boeteoplegging. De Raad acht het onjuist dat het College, onder toepassing van art. 6:10 lid 1 Awb, deze brief heeft aangemerkt als bezwaar tegen het besluit waarbij de boete is opgelegd. Mede in aanmerking…

Verder lezen
Terug naar overzicht