USZ 2006/284, CRvB 14-07-2006, AY4097, 05/6681 AOW

Inhoudsindicatie

Horen, Telefonisch horen, Afzien hoorplicht, Ontvangstbevestiging, Termijnoverschrijding, Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar

Samenvatting

Essentie: Hoorzitting zou in casu geen toegevoegde waarde hebben ter opheldering van de redenen van de overschrijding van de bezwaartermijn; terecht afgezien van het horen in bezwaar. Het schriftelijk benaderen van betrokkene verdient de voorkeur boven het telefonisch benaderen.

Samenvatting: 1. Gezien de stellingname van appellant – door het sturen van een ontvangstbevestiging heeft de Svb te kennen gegeven het bezwaarschrift (inhoudelijk) in behandeling te zullen…

Verder lezen
Terug naar overzicht