USZ 2006/290, CRvB 08-08-2006, AY6390, 04/4690 WAZ

Inhoudsindicatie

CBBS, Verificatie CBBS-gegevens

Samenvatting

Essentie: In beginsel dient uitgegaan te worden van de juistheid van de aan het CBBS ontleende gegevens.

Samenvatting: Niet in elke procedure betreffende een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling moet worden geverifieerd of de in het CBBS opgenomen gegevens zijn terug te voeren op de door middel van de functie-enquêteformulieren in dat systeem ingevoerde gegevens en of deze gegevens juist zijn. Er bestaat geen aanleiding om ten aanzien van de in het CBBS opgenomen gegevens een ander uitgangspunt te hanteren dan met…

Verder lezen
Terug naar overzicht