USZ 2006/298, CRvB 17-08-2006, AY6408, 05/4567 WW

Inhoudsindicatie

Overneming pensioenpremie, Verplichting jegens een derde of de werknemer, Benadelingshandeling

Samenvatting

Essentie: Als de werkgever de verplichting een pensioenovereenkomst af te sluiten niet is nagekomen, is er geen sprake van een verplichting jegens een derde als bedoeld in art. 64 onder c WW en komt alleen voor overneming in aanmerking de verschuldigde pensioenpremie over de termijnen van art. 64 onder a en b. De verplichting om tijdig en gerichte actie jegens de werkgever of pensioenverzekering te ondernemen kan niet worden gesteld als voorwaarde voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht