USZ 2006/299, CRvB 02-08-2006, AY6560, 04/4459 WVG

Inhoudsindicatie

Elementaire woonfunctie, Aankleedtafel

Samenvatting

Essentie: Het aan- en uitkleden, wassen en verschonen van een geheel van zijn verzorger(s) afhankelijke baby is een essentiële levensverrichting die kan worden geschaard onder de tot het normale gebruik van de woonruimte te rekenen elementaire woonfuncties.

Samenvatting: Het in art. 1 lid 1 onder c WVG neergelegde vereiste van het bestaan van ergonomische beperkingen houdt in dat er zich bij een gehandicapte een belemmering moet voordoen ten aanzien van (één van) de elementaire woonfuncties…

Verder lezen
Terug naar overzicht