USZ 2006/303, CRvB 18-07-2006, AY5576, 04/4896 NABW

Inhoudsindicatie

Boete, Inlichtingenverplichting, Rechtens onaantastbaar geworden besluit, Incidenteel appel, Meest gunstige bepaling

Samenvatting

Essentie: De (formele) rechtskracht van het herzieningsbesluit ziet uitsluitend op de met dat besluit tot stand gebrachte rechtsgevolgen en derhalve niet op de daaraan ten grondslag gelegde oordelen van feitelijke en juridische aard. De vraag of een overeenkomstig het nieuwe wettelijke stelsel op te leggen sanctie wel of niet daadwerkelijk ten uitvoer kan worden gelegd, speelt bij de op grond van art. 15 lid 1 IVBPR te maken vergelijking…

Verder lezen
Terug naar overzicht