USZ 2006/310, CRvB 09-08-2006, AY7044, 05/5266 WW

Inhoudsindicatie

Overneming betalingsverplichtingen, Verrekening vorderingen

Samenvatting

Essentie: Het UWV komt niet een beroep op de verrekeningsmogelijkheid van art. 53 FW toe. Voor een beroep op de verrekening ex art. 6:127 BW geldt de voorwaarde dat de vordering van de werkgever opeisbaar was in de periode waarop de overneming van de betalingsverplichtingen betrekking had en dat staat in casu onvoldoende vast.

Samenvatting: Gelet op de bewoordingen van art. 53 FW, dat een bijzondere, van art. 6:127 BW afwijkende…

Verder lezen
Terug naar overzicht