USZ 2006/313, CRvB 23-08-2006, AY7052, 05/6524 WW

Inhoudsindicatie

Passende arbeid, Beloning in aangeboden functie, Op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden

Samenvatting

Essentie: Bij de beoordeling of het aangeboden werk qua beloning passend is, is niet uitsluitend het loon van belang, maar ook de overige op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden.

Samenvatting: Bij de beantwoording van de vraag of het aangeboden werk qua loonniveau passend is, wordt door het UWV op grond van de Richtlijn passende arbeid bij werkloosheid als algemene regel aangehouden dat gedurende het eerste halfjaar van de werkloosheid de werkloze werknemer geacht wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht