USZ 2006/321, CRvB 21-08-2006, , 04/4789 ZFW

Inhoudsindicatie

Loongrens, Onkostenvergoeding

Samenvatting

Essentie: Het loon dat ingevolge de 35%-regeling buiten de heffing van belasting en premies volksverzekeringen blijft kan niet als ‘‘vergoeding voor zijn arbeid’’ in de zin van art. 3 lid 4 ZFW worden beschouwd.

Samenvatting: Betrokkene was tijdelijk hier te lande werkzaam onder gebruikmaking van de zogenoemde 35%-regeling (Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 29 mei 1995, nr. DB95/4418), een fiscale regeling die onder meer voorziet in een forfaitaire onkostenvergoeding…

Verder lezen
Terug naar overzicht