USZ 2006/322, CRvB 12-09-2006, AY8235, 04/3835 WAO, 04/3870 WAO

Inhoudsindicatie

Terugvordering voorschot, Overschrijding beslistermijn, Tegen beter weten in voorschot verleend, Dringende reden

Samenvatting

Essentie: Het tegen beter weten in verlenen van voorschotten levert in de onderhavige zaak geen dringende reden op om af te zien van de terugvordering.

Samenvatting: Terugvordering onverschuldigd betaalde voorschotten. Het enkele feit dat het UWV de beslistermijn heeft overschreden levert, conform eerdere jurisprudentie, geen dringende reden op. De omstandigheid dat het UWV tegen beter weten in voorschotten heeft verleend levert in de onderhavige zaak geen dringende reden…

Verder lezen
Terug naar overzicht