USZ 2006/323, CRvB 08-09-2006, AY8221, 02/6144 AWBZ (met annotatie van Malva Driessen)

Inhoudsindicatie

Eigen bijdrage AWBZ, Arbeidsongeval/beroepsziekte, Strijd met Deel VI Europese Code

Samenvatting

Essentie: Eigen bijdrage AWBZ aan verzekerden die ten gevolge van een arbeidsongeval/beroepsziekte medische zorg behoeven is in strijd met de art. 32, 34 en 38 Europese Code.

Samenvatting: Art. 2 lid 1 Bijdragebesluit zorg is ten opzichte van appellant in strijd met de art. 32, 34 en 38 Europese Code. Deze bepaling dient ten opzichte van appellant buiten toepassing te worden gelaten. Genoemde…

Verder lezen
Terug naar overzicht