USZ 2006/97, CRvB 22-02-2006, AV2317, 04/3256 WAO, 04/3257 WAO (met annotatie van B. Barentsen)

Inhoudsindicatie

Loondoorbetalingsverplichting, Loonsanctie, Standaard minimumsanctie in strijd met de wet, Re-integratieverslag

Samenvatting

Essentie: De minimumsanctie van vier maanden verlenging van de loondoorbetalingsplicht is in strijd met art. 71a lid 9 WAO en derhalve onrechtmatig.

Samenvatting: Gelet op de wetsgeschiedenis van art. 71a lid 9 WAO betekent de opdracht aan het UWV in de tweede volzin van dit artikellid dat het tijdvak waarover de werkgever het loon aan de werknemer moet doorbetalen mede dient te worden afgestemd op de periode die de…

Verder lezen
Terug naar overzicht