USZ 2006/99, CRvB 10-02-2006, AV1966, 03/6006 WAO

Inhoudsindicatie

Zorgvuldigheidsgebrek, Geschonden vormvereiste

Samenvatting

Essentie: Het niet voorleggen van medische gegevens aan de bezwaarverzekeringsarts is een wezenlijk zorgvuldigheidsgebrek dat niet met toepassing van art. 6:22 Awb als slechts een geschonden vormvereiste kan worden gepasseerd.

Samenvatting: Met betrekking tot de medische grondslag van het bestreden besluit is de Raad van oordeel dat bij de voorbereiding door appellant op een essentieel onderdeel niet de vereiste zorgvuldigheid in acht is genomen, aangezien de door gedaagde reeds in de bezwaarfase overgelegde brieven van de behandelende sector niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht