USZ 2008/211, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 04-06-2008, BD3121, 200703206/1 (met annotatie van Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik )

Inhoudsindicatie

Redelijke termijn, Schending door de rechtbank

Samenvatting

Essentie: Nu het vermoeden bestaat dat de redelijke termijn is geschonden door de rechtbank, moet in de onderhavige procedure worden beslist op het verzoek op schadevergoeding.

Samenvatting: De klacht van appellant over de lange duur van de procedure en de stelling dat dit voor hem en zijn gezin emotioneel zwaar is geweest, moet met toepassing van art. 8:69 lid 2 Awb worden opgevat als een betoog dat de redelijke termijn als bedoeld in art…

Verder lezen
Terug naar overzicht