USZ 2008/262, Rechtbank Haarlem 28-07-2008, BD9052, AWB 08-2992 (met annotatie van M.F. Vermaat)

Inhoudsindicatie

Aanvraag om een persoonsgebonden budget, Wmo, Motiveringsplicht

Samenvatting

Essentie: De door verweerder gegeven motivering is zo algemeen dat in feite bij verweerder bezwaar bestaat tegen iedere keuze van een belanghebbende voor een PGB in plaats van deelname aan het collectief vervoer.

Samenvatting: Eiser heeft gevraagd om bijdrage in verband met de aanschaf van zijn eigen auto hetgeen, in het licht van de toekenning door verweerder van een collectief vervoerpas, kan worden opgevat als een keuze van zijn kant voor een PGB.

Art…

Verder lezen
Terug naar overzicht