USZ 2009/163, Kantonrechter Haarlem 12-02-2009, BH3502, 77/CV EXPL 08-6331 (met annotatie van Barend Barentsen)

Inhoudsindicatie

Loondoorbetaling bij ziekte, Oproepovereenkomst, Uitgestelde prestatieplicht, Rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst

Samenvatting

Essentie: Bij arbeidsovereenkomst ‘met uitgestelde prestatieplicht’ is werkgever verplicht tot loondoorbetaling bij ziekte. Arbeidsomvang over drie maanden voorafgaand aan ziekte in beginsel bepalend.

Samenvatting: Tussen partijen staat vast dat de arbeidsovereenkomst tussen hen een ‘arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht’ is en dat deze arbeidsovereenkomst nimmer is beëindigd. Vooropgesteld wordt dat ook in geval van zodanige arbeidsovereenkomst de werkgever gehouden is (70% van) het loon te betalen als de oproepkracht…

Verder lezen
Terug naar overzicht