USZ 2009/273, Kantonrechter Heerlen 15-07-2009, BJ3366, 284168 CV EXPL 08-1483 (met annotatie van Barend Barentsen)

Inhoudsindicatie

Re-integratieverplichting werknemer, Niet ondertekenen plan van aanpak, Bovenwettelijke aanvulling ziekengeld

Samenvatting

Essentie: Niet tekenen plan van aanpak en aandringen op interne in plaats van externe re-integratie vormen geen schending van re-integratieverplichtingen werknemer.

Samenvatting: De kantonrechter is van oordeel dat niet is gebleken dat werknemer zonder deugdelijke grond heeft geweigerd om mee te werken aan bijstelling van zijn plan van aanpak. Bij brief d.d. 23 januari 2006 heeft werkgever aan werknemer een aangepast plan van aanpak gestuurd met…

Verder lezen
Terug naar overzicht