USZ 2013/185, HvJ EU 18-04-2013, , C-548/11

Inhoudsindicatie

Begrip ‘tijdvak van verzekering’, Berekening ouderdomspensioen, In aanmerking te nemen tijdvakken van verzekering, Grensarbeider, Periode van arbeidsongeschiktheid, Samenloop van door twee lidstaten betaalde soortgelijke uitkeringen, Niet-inaanmerkingneming van betrokken periode als tijdvak van verzekering, Woonplaatsvereiste, Nationale anticumulatiebepalingen

Samenvatting

Essentie en samenvatting: Art. 1 onder r en art. 46 Verordening (EEG) nr. 1408/71, gelezen in samenhang met art. 13 lid 2 onder a van deze verordening en met art. 45 en 48 VWEU, …

Verder lezen
Terug naar overzicht